Ako prispôsobiť nastavenia zobrazenia priečinka v systéme Windows

Obsah:

Ako prispôsobiť nastavenia zobrazenia priečinka v systéme Windows
Ako prispôsobiť nastavenia zobrazenia priečinka v systéme Windows
Anonim

Navigačnú tablu si môžete prispôsobiť výberom ponuky „Zobraziť“a kliknutím na rozbaľovaciu ponuku „Navigačná tabla“.

Obrázok
Obrázok

Tu máte štyri možnosti:

Obrázok
Obrázok
  • Navigačný panel. Kliknutím na túto možnosť panel skryjete alebo zobrazíte.
  • Rozbaliť a otvoriť priečinok V predvolenom nastavení, ak prechádzate priečinkami pomocou pravého panela, panel Navigácia zostane na priečinku najvyššej úrovne. Zapnite túto možnosť, ak chcete, aby navigačná tabla automaticky rozbalila priečinky tak, aby zobrazovala priečinok, na ktorý sa práve pozeráte v pravom paneli.
  • Zobraziť všetky priečinky Táto možnosť výrazne zmení usporiadanie navigačného panela, pričom zobrazí všetky priečinky vo vašom systéme v jednej hierarchii s pracovnou plochou ako vrchným priečinkom (zobrazené doprava). Zapnutím tejto možnosti sa do okna Prieskumníka súborov pridá aj Ovládací panel a Kôš.
  • Zobraziť knižnice. Táto možnosť povolí starú funkciu knižníc systému Windows 7, ktorá bola v novších verziách systému Windows trochu skrytá.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie ktorejkoľvek z týchto možností, ako uznáte za vhodné.

Rozšírte svoj pohľad pomocou tably náhľadu a podrobností

Panel Náhľad a Podrobnosti sa zobrazujú na pravej strane okna Prieskumník súborov, ale naraz môžete mať viditeľný iba jeden. Na karte „Zobraziť“kliknite na tlačidlo „Panel náhľadu“a pridajte tablu ukážky na pravú stranu okna.

Obrázok
Obrázok

Keď na ne kliknete, zobrazí sa ukážka určitých typov súborov. Napríklad kliknutím na obrázok zobrazíte ukážku na pravej strane.

Obrázok
Obrázok

Alebo si môžete vybrať textový súbor a zobraziť jeho obsah.

Obrázok
Obrázok

Okrem obrázkov a textových súborov závisí to, čo si môžete zobraziť, od toho, aké typy aplikácií máte nainštalované a či podporujú ukážku. Aplikácie balíka Microsoft Office a väčšina čítačiek PDF napríklad pridávajú funkciu ukážky do Prieskumníka súborov.

Kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“zobrazíte namiesto toho tablu Podrobnosti. Keď vyberiete ľubovoľný súbor v aktuálnom priečinku, na table Podrobnosti sa zobrazia špecifické metadáta o súbore. Tieto údaje sa menia v závislosti od typu súboru, ktorý si prezeráte, ale vo všeobecnosti zahŕňajú veci ako názov, typ dokumentu, dátum úpravy alebo prevzatia, veľkosť atď. Je to podmnožina informácií, ktoré získate na karte „Podrobnosti“v okne vlastností súborov.

Obrázok
Obrázok

A ak by ste radšej nemali na pravej strane žiadnu tablu, stačí kliknúť na ktorékoľvek tlačidlo tably na karte „Zobraziť“, čím tablu vypnete.

Zmeniť možnosti rozloženia

Sekcia „Rozloženie“na karte Zobrazenie v Prieskumníkovi vám umožňuje vybrať si z niekoľkých rôznych možností, ako sa súbory zobrazujú v aktuálnom priečinku, a fungovať podobne, ako by ste očakávali od ich názvov.

Obrázok
Obrázok

Vyberte si ktorékoľvek zo štyroch rozložení ikon na zobrazenie ikon v rôznych veľkostiach. Ak vyberiete možnosť „Malé ikony“, položky sa zobrazia s bežnou ikonou podľa typu súboru. Ak vyberiete ktorúkoľvek z troch ďalších veľkostí, položky sa zobrazia s miniatúrnymi náhľadmi skutočného súboru. Napríklad nižšie vidíte rozloženie „Malá ikona“vľavo. Súbory obrázkov zobrazujú ikonu IrfanView, môjho obľúbeného prehliadača obrázkov. Rozloženie „Veľké ikony“vpravo zobrazuje miniatúry skutočných obrázkov.

Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

Rozloženie „Zoznam“je takmer na nerozoznanie od rozloženia „Malé ikony“. Rozloženie „Podrobnosti“tiež zobrazuje položky v zozname, ale zobrazuje stĺpce informácií o rôznych vlastnostiach položiek, ako je typ súboru, veľkosť, dátum vytvorenia atď.

Obrázok
Obrázok

Položky v priečinku môžete zoradiť podľa tohto stĺpca kliknutím na hlavičku stĺpca. Napríklad kliknutím na hlavičku stĺpca „Dátum vytvorenia“zoradíte súbor podľa dátumu vytvorenia. Ak chcete zmeniť poradie zoradenia, môžete kliknúť na hlavičku stĺpca druhýkrát.

Obrázok
Obrázok

Posunutím hlavičiek stĺpcov doľava a doprava zmeníte poradie stĺpcov.

Obrázok
Obrázok

Pretiahnutím okrajov medzi stĺpcami zmeňte ich veľkosť.

Obrázok
Obrázok

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Prispôsobiť všetky stĺpce“na karte „Zobraziť“a nechať Prieskumník zmeniť veľkosť všetkých stĺpcov naraz a urobiť všetko pre to, aby zobrazil všetky informácie, ktoré môže.

Obrázok
Obrázok

Pridať alebo odstrániť stĺpce v rozložení podrobností

Prieskumník súborov ponúka aj množstvo ďalších stĺpcov, ktoré sa pri prepnutí na rozloženie „Podrobnosti“predvolene nezobrazujú. Tieto dodatočné stĺpce môžete spravovať kliknutím na rozbaľovaciu ponuku „Pridať stĺpce“na karte „Zobraziť“alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na hlavičku ľubovoľného stĺpca. Vyberte ľubovoľný stĺpec v zozname a pridajte ho do zobrazenia Prieskumník súborov alebo ho z neho odstráňte.

Obrázok
Obrázok

Ak vám nestačia stĺpce zobrazené priamo v ponuke, stačí kliknúť na možnosť „Vybrať stĺpce“v dolnej časti zoznamu a otvoriť okno „Vybrať podrobnosti“. Tu si môžete vybrať doslova zo stoviek rôznych stĺpcov. Kliknutím na začiarkavacie políčko stĺpca ho pridáte do Prieskumníka súborov. Pomocou tlačidiel „Posunúť nahor“a „Posunúť nadol“zmeňte umiestnenie stĺpca v zozname v tomto okne. Môžete dokonca vybrať stĺpec a potom zadať preferovanú šírku stĺpca do poľa „Šírka vybraného stĺpca (v pixeloch)“. Samozrejme, aj keď zahrniete šírku, po pridaní môžete vždy zmeniť veľkosť stĺpca v Prieskumníkovi súborov.

Obrázok
Obrázok

Triediť obsah okna

Ak používate rozloženie podrobností, najjednoduchším spôsobom zoradenia je klikanie na hlavičky stĺpcov, ako sme opísali vyššie. Položky však môžete triediť aj vtedy, ak používate iné rozloženia, ako sú ikony alebo zoznam. Stačí kliknúť na rozbaľovaciu ponuku „Zoradiť podľa“na karte „Zobraziť“a vybrať niektorú z možností, aby ste okno podľa toho zoradili. Ponuka tiež umožňuje zvoliť vzostupné alebo zostupné zoradenie pre vaše zoradenie.

Obrázok
Obrázok

Všimnite si, že v rozbaľovacej ponuke je aj možnosť „Vybrať stĺpce“. To vám umožní vybrať si z rovnakých stĺpcov, ktoré by ste získali pomocou možnosti „Pridať stĺpce“, a v skutočnosti pridá stĺpce, ak sa nachádzate v rozložení podrobností. Ponuka v ponuke „Zoradiť podľa“len poskytuje rýchly spôsob, ako pridať ďalšie možnosti, ktoré môžete použiť na triedenie položiek.

Zoskupte obsah okna

Zoskupovanie obsahu okna je niečo ako pridanie druhej vrstvy triedenia. Položky v priečinku môžete zoskupiť podľa ktorejkoľvek z rovnakých hlavičiek stĺpcov, ktoré ponúka Prieskumník súborov, a potom ich môžete zoradiť podľa rôznych kritérií.

Tu je príklad. Povedzme, že ste mali priečinok s obrázkami tapiet a chceli ste ich zoskupiť podľa rozmerov obrázka, aby ste mohli ľahko zistiť, ktoré obrázky sú vhodné pre monitory určitej veľkosti. Stačí kliknúť na rozbaľovaciu ponuku „Zoskupiť podľa“na karte „Zobraziť“a vybrať možnosť „Dimenzie“. Všimnite si, že v rozbaľovacej ponuke sú rovnaké možnosti ako pri pridávaní stĺpcov a kliknutím na „Vybrať stĺpce“získate prístup ešte viac.

Obrázok
Obrázok

To by zoskupilo všetky obrázky s podobnými rozmermi v okne Prieskumníka súborov. Ak máte dlhý zoznam na prezeranie, kliknutím na šípku naľavo od každej skupiny môžete skupinu zbaliť alebo rozbaliť a zjednodušiť tak prehľadávanie.

Obrázok
Obrázok

Teraz môžete tiež triediť položky v priečinku podľa iných kritérií, pričom vaše zoskupenie zostane nedotknuté. Povedzme, že ste teraz zoradili položky podľa veľkosti. Ako vidíte, zoskupenie zostáva, ale v rámci každej skupiny sú položky zoradené podľa veľkosti súboru.

Obrázok
Obrázok

To otvára všetky druhy možností. Ak ste napríklad pracovali s veľkou sadou obrázkov, mohli by ste ich zoskupiť podľa toho, kedy alebo kde bol obrázok nasnímaný, a potom ich zoradiť podľa abecedy. Alebo ak ste pracovali s niečím, ako sú dokumenty programu Word, môžete ich zoskupiť podľa toho, kto ich vytvoril, a potom ich zoradiť podľa dátumu.

Na výber položiek použite začiarkavacie políčka

Ak vás nebaví držať stlačený kláves Shift na výber rozsahu položiek alebo kláves Ctrl na pridávanie položiek do výberu po jednej, Prieskumník súborov má pre vás ďalšiu možnosť. V ponuke „Zobraziť“vyberte možnosť „Začiarkavacie políčka položiek“.

Obrázok
Obrázok

Keď teraz ukážete myšou na položku, naľavo od nej sa zobrazí začiarkavacie políčko. Kliknutím na začiarkavacie políčko pridáte položku do svojho výberu – nie je potrebné držať žiadne špeciálne klávesy.

Obrázok
Obrázok

Všimnete si tiež, že naľavo od hlavičiek stĺpcov je teraz ďalšie začiarkavacie políčko, ktoré vám umožní rýchlo vybrať všetky položky v priečinku.

Obrázok
Obrázok

Konfigurácia ďalšieho priečinka a možností vyhľadávania

K dispozícii máte aj množstvo ďalších možností priečinkov. Na karte „Zobraziť“kliknite na tlačidlo „Možnosti“a potom vyberte „Zmeniť možnosti priečinka a vyhľadávania.“

Obrázok
Obrázok

Nájdete tu všelijaké vychytávky, ako je napríklad zmena, či Prieskumník zobrazuje skryté a systémové priečinky, zobrazuje alebo skrýva prípony súborov v názvoch súborov a mnoho ďalšieho. Už sme veľmi podrobne preskúmali, ako nakonfigurovať možnosti priečinka v systéme Windows 10, takže vás tam nasmerujeme a môžete si prečítať všetko o tom, čo ešte máte k dispozícii.

Populárna téma